Вверх

Condiţiile de plată şi livrarea produselor

Livrarea

Comandînd produse pe site-ul nostru, beneficiaţi de livrare la domiciliu. Costul livrarii se discută cu operatorii noștri.

Modalităţi de plată

La momentul de faţă sunt accesibile următoarele metode de plată pentru achiziţionarea produselor:
- achitarea prin intermediul cardurilor bancare internaţionale pe site (achitarea imediată sau simultană);
- achitarea în numerar la primirea produselor (se oferă bon fiscal);
- transfer bancar (plata în avans prin transfer).

Rechizitele magazinului:
SC „Ecomertz” SRL
Moldova, or. Chişinău
Str. Nicolae Dimo 23/3, of.63
c/f: 1007600017967
cod TVA: 0607990
“Victoriabank” fil.# 3
c/b: VICBMD2X416
Cod IBAN: MD74VI225100000302362MDL

Orarul de lucru a magazinului:
Luni-Vineri: 9:30 – 18:00
Sâmbătă: 10:00 – 15:00
Duminică: zi liberă

Atenţie! Comenzile prin intermediul site-ului se fac non-stop! Dacă ati plasat comanda la sfîrşitul zilei de muncă, managerul va lua legătura cu Dvs. în dimineaţa următoare.

Garanţie

Toate produsele oferite de magazinul de electrocasnice www.eComerţ.md sunt certificate şi se oferă garanţie. Obligaţiile de garanţie se confirmă prin bonul de garanţie al producătorului sau bonul de garanţie al magazinului online www.eComerţ.md. Termenul de garanţie pentru fiecare produs este stipulat în documentele de exploatare.

Reparaţia pe garanţie se realizează de către reprezentanţii producătorului sau a magazinului online www.eComerţ.md (centre de deservire) la prezentarea bonului de garanţie sau a documentului care confirmă plata, cu condiţia păstrării tuturor sigiliilor produsului. Pentru a evita orice neînţelegere, noi Vă recomandăm să păstraţi pe perioada garanţiei toate documentele anexate la cumpărarea produsului.

Vă rugăm să reţineţi că garanţia produsului nu se răsfringe asupra lui, în cazul în care defecţiunile apărute au fost invocate după transmiterea produsului în folosinţa cumpărătorului în urma:
- încălcării regulilor de utilizare a produsului, depozitării sau transportării, care au fost menţionate în documentele de însoţire (instrucţiuni);
- acţiunii persoanelor terţe;
- reparării sau implicării producătorilor neautorizaţi, modificării constructive sau a schemelor tehnice;
- abaterii de la normele reţelelor de cablu, telecomunicaţiilor şi ale altor reţele electrice;

- instalării incorecte şi conectarea produsului.

Recepţia şi conectarea echipamentului comandat

Examinaţi atent produsul, asiguraţi-vă că nu există defecte vizibile la exterior, verificaţi mînerele, lacătele, ialele şi celelalte componente mecanice, disponibilitatea şi corectitudinea îndeplinirii documentelor. Reţineţi faptul că obiecţiile în privinţa exteriorului produsului livrat le puteţi prezenta doar pînă la momentul transmiterii de către expeditor-şofer (curier) a bunului.

În cazul achitării în numerar, la locul livrării, curierul va primi banii numai în valuta naţională (lei RM), înmînîndu-Vă cecul/bonul fiscal. Bonul de garanţie se va îndeplini de către curier după achitare. Reparaţia pe garanţie şi după expirarea acesteia se recomandă a fi făcută doar la centrele autorizate, care sunt indicate în bonul de garanţie.

Vă atragem atenţia la faptul că serviciul de livrare nu are în competenţă şi nu efectuează conectarea, instalarea, programarea produsului livrat, şi nu oferă instruiri specializate.

Returnarea produsului şi drepturile consumatorului

Drepturile clienţilor întotdeauna sunt prioritate. Magazinul online www.eComerţ.md se conduce de legislaţia în vigoare şi legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia drepturilor consumatorului în care este stipulat dreptul consumatorului de a returna bunurile achiziţionate în următoarele două cazuri:

a) Produsul are o defecţiune majoră
- în perioada termenului de garanţie, la produs se depistează un neajuns major, apărut din vina producătorului sau a vînzătorului, care face imposibilă sau inadmisibilă exploatarea produsului şi care după reparaţie se manifestă din nou, fără implicarea cumpărătorului și se caracterizează prin următoarele:

- centrul de deservire, în general, nu poate înlătura defecţiunea;
- centrul de deservire nu poate înlătura defecţiunea timp de 14 zile;
- după reparaţie produsul este substanţial diferit, încetează să mai funcţioneze.

La îndeplinirea uneia din condiţiile de mai sus, produsul se returnează în baza actului de returnare a mărfii, care este eliberat de centrul de deservire.

În celelalte cazuri, contactaţi centrul de deservire pentru a beneficia de serviciul gratuit de garanţie.

b) Produsul nu este potrivit ca formă, mărime, culoare, dimensiune sau dintr-un alt motiv nu corespunde cerinţelor cumpărătorului

- în momentul schimbului preconizat nu există un produs analogic;

- produsul nu a fost în exploatare, este nou şi din ziua procurării au trecut nu mai mult de 14 zile.

- au fost păstrate aspectul comercial al produsului, proprietăţile caracteristice produsului, toate accesoriile, componentele şi documentele care intră în setul produsului, nu sunt deteriorate ambalajul, sigiliile şi etichetele.

Pentru returnarea produsului e necesar să aveţi cu Dvs.:
Produsele (şi toate accesoriile, componentele şi documentele pertinente);
Bonul fiscal;
Bonul de garanţie;
Actul de returnare a mărfii, emis de către centrul de deservire;
Buletinul de identitate şi codul de identificare.

La returnareа banilor, recalcularea se efectuează, în cazul majorării costul produsului, reieşind din preţul produsului în ziua analizării plîngerii, iar în cazul micşorării preţului - reieşind din preţul la ziua achiziţionării bunului. Banii se returnează cumpărătorului în ziua solicitării returnării, iar în cazul imposibilităţii de returnare a banilor în aceeaşi zi - în cadrul altui termen, asupra căruia s-a convenit între părţi şi care nu va depăşi 7 zile.

Vă rugăm să atrageţi atenţie! În conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, există o serie de produse care nu pot fi returnate sau schimbate.

Categorii

Noutate !
Storcător de fructe prin presare rece HUROM

Storcător de fructe prin presare rece HUROM HE DBF04
Cîştigă un ceainic electric pentru un Like!